Archyvas (valdybos informacija)

DĖMESIO

Šį penktadienį (2017.04.21), dėl asfaltavimo darbų, eismas bus pilnai uždarytas 8-17 val.

Ketvirtadienį (2017.04.20), 8-17 val. eismas bus labai apribotas, bet neuždarytas.

—————–

D Ė M E S I 0

BALANDŽIO 22 D11 val. organizuojama TALKA

P R A Š O M E  visus  sodininkus  aktyviai dalyvauti.

Renkamės prie vagonėlio  su savo darbo įrankiais –  kastuvais, grėbliais.

NUMATOMI DARBAI:

-šiukšlių surinkimas;

-pagrindinio kelio pakraščių tvarkymas ;

-pliažų teritorijų tvarkymas;

-vagonėlio ir sporto aikštelės teritorijos tvarkymas;

-KITI DARBAI ( siūlykite – tvarkyti reikia visur, kur netvarka)

 

N E P A M I R Š K I T E    užsiregistruoti. Sąrašai – vagonėlyje.

Visi bendrijos nariai nori gyventi gražioje , tvarkingoje aplinkoje.

Sodų bendrija – tai  – mūsų visų namai.

Sėkmės T A L K O J E.

VALDYBA

2017 m

—————

Dėkojame visiems, kas kovo 18d. 11 val.  dalyvavo talkoje ir iškirto krūmus pakelėje.

Valdyba

—————

P R I M E N A M E

Iki kovo 1d. būtina sumokėti tikslinį mokestį kelio asfaltavimui 11eur už turimą arą.

Negalintys mokėti pavedimu, kviečiame mokėti grynais

Vasario 11d.  11-15 val.

Adresu R. Jankausko 15-65 Vilniuje (Karoliniškės)

Jus priims buhalterė Svetlana. Tel. 869800970

Valdyba 2017.02.06

———————–

D Ė M E S I O

2016m. GRUODŽIO 17d. 13 val.

vyks S/B„ Ąžuolas -2“narių neeilinis

 Susirinkimas

Dėl Ažuolų 1-osios g-vės, 1 dalies asfaltavimo

Dalyvavimas kiekvieno nario labai reikalingas.

 

Valdyba

Renkamės sporto aikštelėje  prie vagonėlio. Skelbti- skelbimų lentose, internetiniame pusl., SMS- kontak. tel.

 

2016-12-02

—————–

D Ė M E S I O  

PRIMENAME

GRUODŽIO, SAUSIO, VASARIO mėnesių šeštadieniais dėl blogų darbo sąlygų valdyba vagonėlyje nebudės (2015-06-20 d. Visuotinio s/b narių susirinkimas  5.7. punkto nutarimas).

BENDRAUKIME TELEFONU ARBA EL.LAIŠKAIS

Mokesčius mokėkite banko pavedimais ARBA skambinkite Svetlanai tel. +37069800970 ir sutarkite susitikimo laiką.

Atvyksime šeštadieniais į vagonėlį tik, esant reikalui, sutarę su sodininkų bendrijos nariais.

VALDYBA

2016

 

——————————————————————————————————————————————-

Mėnesio informacija(vasaris):

Menėsio Informacija2016

——————————————————————————————————————————————-

Informacija apie kelio remonto patirtas išlaidas

keliu pinigai

——————————————————————————————————————————————-

Mėnesio informacija:

Menėsio-Informacijaskol-8 (1)

——————————————————————————————————————————————-

Gruodžio mėnesio informacija:

Menėsio-Informacijaskol-2

——————————————————————————————————————————————-

Mėnesio informacija:

menesio-informacija2016-3

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio Informacija2016 (2)

——————————————————————————————————————————————-

 

DĖL KELIO REMONTO

Sodininkų narių susirinkime nusprendėme, kad remontuosime žvyrkelį, kuris priklauso savivaldybei  ir jungia Ąžuolų 1-osios gatvę su rajoniniu keliu Bukiškis – Maišiagala.

Atvykę AB EUROVIA  specialistai apžiūrėjo kelią ir pateikė  kelis pasiūlymus.  Mažiausia numatoma suma – 6009,47 eur.  Atlikę šiuos darbus nors laikinai turėsime „ pakenčiamą“ kelią.

Pasirašyta Statybos rangos sutartis  Nr. 16-RR35 2016m. liepos 8d.

Darbus atliks, kai turėsime tam lėšų.

Tokią sumą surinkti galime, jeigu skubiai visi sumokės:

-numatytą tikslinį mokestį kelio remontui  už 2016m.   Tam numatytas tikslinis mokestis 1 eur, už turimą arą (Viso  suma -3044 eur.)

– skolininkai sumokės skolą už 2015m. atliktus asfaltavimo darbus.

 

TIKIMĖS  SKOLININKŲ SUPRATIMO IR VISŲ NARIŲ GERANORIŠKUMO

 

VALDYBA

2016-07-10

——————————————————————————————————————————————-

Mėnesio informacija:

Menėsio Informacija2016 (3)

——————————————————————————————————————————————-

Visuotinio S.B. narių susirinkimo 2016.06.11 protokolai:

Vaizdas (194)Vaizdas (195)Vaizdas (196)Vaizdas (197)Vaizdas (198)Vaizdas (199)

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio Informacija2016 (2)

——————————————————————————————————————————————-

Mėnesio informacija (2016 balandis) :

Menėsio Informacija2016 (1)

——————————————————————————————————————————————-

GERBIAMI SODININKAI

 

DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS BALANDŽIO 30D VYKUSIOJE TALKOJE

AČIŪ

Nedalyvavusieji vykusioje talkoje savo prievolę galite atlikti

KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ NUO 11 VAL.

KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI  TVARKANT SODŲ BENDRIJOS APLINKĄ

NEPAMIRŠKITE UŽSIREGISTRUOTI VAGONĖLYJE

 

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————-

 

 

Mėnesio informacija:

Menėsio Informacija2016

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

        Lietuvos paštas perspėja, kad iki gegužės 31 dienos neįsirengus tinkamos naudoti laiškų dėžutės pašto korespondencija ir prenumeruojami spaudos leidiniai adresatams į namus nebus pristatomi.

Pareigą gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms įsirengti tvarkingas laiškų dėžutes numato Pašto įstatymas.

Taip pat Lietuvos paštas primena, kad gaunamųjų laiškų dėžutės turi būti aiškiai ir suprantamai numeruotos, ant jų įskaitomai užrašytas įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, ADRESAS.

Įsigyti naują gaunamųjų laiškų dėžutę galima paštuose, ūkinių prekių ar didesnėse parduotuvėse.

 

VALDYBA

2016-04-08

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio Informacija2016 (1)

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

 Gerb. SODININKAI

Ruošiamės 2016 metų Visuotiniam bendrijos narių susirinkimui.

Prašome siūlyti priemones ir darbus susijusius su sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu,  kuriuos , Jūsų nuomone, būtina įgyvendinti bendrijoje.

Pasiūlymų pagrindu, kaip ir kiekvienais metais, bus sudaryta sąmata, kurią svarstysime Visuotiniame susirinkime.

KVIEČIAME  AKTYVIAI  DALYVAUTI

Pasiūlymus teikite iki 2016-05-01 dienos internetiniame puslapyje “Bendrijos darbų skiltyje”  (nuoroda čia) arba raštu. Raštelius galite įmesti į pašto dėžutę prie vagonėlio arba asmeniškai apsilankykite  šeštadieniais  vagonėlyje.

Skelbimui pritarta 2016-02-27d. Valdybos posėdyje, protokolas Nr.16-4

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I 0  Gerb. SODININKAI

Tikslinami sodininkų bendrijos narių sąrašai, kontaktiniai duomenys.

Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis arba paskambinkite tel. 868733553 ,  869800970

Sodininkai, mokantys mokesčius bankų pavedimais kviečiami atvykti į vagonėlį ir atsinešti sodininkų bendrijos nario knygelę (pageidautina ir pavedimų kopijas).

Jeigu knygelę pametėte, galėsite įsigyti naują.

Joje bus įrašyti Jūsų atlikti mokėjimai: kada, už ką ir kokio dydžio.

Atliktų mokesčių ir kontaktinių duomenų suderinimas padeda išvengti nesklandumų.

 

Skelbimui pritarta  2016-02- 27d. Valdybos posėdyje, protokolas Nr.16-4

————————————–

Vaizdas (154)

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

Vadovaujantis 2015-06-20 d. Visuotinio susirinkimo protokolo 5.7. punktu

 primename, kad

GRUODŽIO, SAUSIO, VASARIO  mėnesių

Šeštadieniais dėl blogų darbo sąlygų vagonėlyje

 valdyba nebudės.

Bendrauti galima telefonu arba  el. laiškais.

 

Mokesčius mokėkite banko pavedimais.

 

Atvyksime į vagonėlį tik esant reikalui, ar atskirai sutarus su bendrijos nariais.

 

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

SKELBIAME SĄRAŠUS BENDRIJOS NARIŲ, KURIE IKI  2015M. GRUODŽIO 1D. NESUMOKĖJO TIKSLINIO MOKESČIO SKIRTO KELIO REMONTUI (DARBAI ATLIKTI)

BEI IKI ŠIOL NESUMOKĖJO NARIO MOKESČIO UŽ 2015 METUS.

 

VALDYBA

skolininkai-kelias

——————————————————————————————————————————————-

DĖL TIKSLINIO MOKESČIO KELIO REMONTUI

 

             Vienas svarbiausių darbų mūsų sodų bendrijoje – kelio(gatvių) remontas. Kiekvienais metais atliekamo darbo apimtys  priklauso nuo turimų lėšų. Darbų apimtys numatomos  visuotiniame susirinkime.

             2015-06-30 d. Pakartotiniame visuotiniame susirinkime buvo patvirtintas tikslinis mokestis kelio remontui – 10 eur už turimą arą. Nustatytas mokėjimo terminas – iki rugpjūčio 1d.

              Iki šiol tikslinio mokesčio kelio remontui NESUMOKĖJO šie bendrijos nariai, kurių SODŲ SKLYPŲ  numeriai yra šie:

Nr. 11,  16,  17, 20, 23, 25A, 25,  36,  38, 39, 40, 42, 43, 45, 46,  47, 49, 57A,  59,  62,  78,  80,  82,  84,  94;

Nr.107, 120, 122, 123, 136, 137, 140, 145, 146, 148, 159, 162, 168, 174, 175,  185,  197;

Nr. 202, 215,  216,  223,  226,  229,  261, 265,  267p,  287, 298;

Nr. 310, 323,  325,  328,  329, 331, 344, 352, 357, 362, 366, 370, 376, 383,  384,  395,  398,  399;

Nr.416,  418,  419, 420, 421,   422,  431.

Išvardintų sklypų savininkų skola – 7092,47 (septyni tūkstančiai devyniasdešimt du ) eur.

PRAŠOME SKOLĄ SUMOKĖTI  IKI  LAPKRIČIO 22d.

 

VALDYBA

  

 Susirinkimo dalyviai numatė lengvatą – negalintys sumokėti šio mokesčio laiku turėjo galimybę mokėjimo grafiką sutarti pagal savo galimybes ( visų prašymai buvo patenkinti).   

——————————————————————————————————————————————-

Mėnesio informacija

Menėsio-Informacijaskol-7 (1)

——————————————————————————————————————————————-

ŽINIAI

SODININKŲ BENDRIJOS REKVIZITAI

Sodininkų bendrija  „ĄŽUOLAS-2“

KODAS : 191517923

Adresas: Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen.

Kalikstiškių vs.

SĄSKAITA:

Nr.LT192140030000975319

BANKAS NORDEA LIETUVA

 

Atlikdami pavedimą  BŪTINAI NURODYKITE   SKLYPO  NUMERĮ

——————————————————————————————————————————————-

Mėnesio informacija

Menėsio-Informacijaskol-6

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I 0  Gerb. SODININKAI

Tikslinami sodininkų bendrijos narių sąrašai, kontaktiniai duomenys.

Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis arba paskambinkite tel.

868733553 

869800970

Sodininkai, mokantys mokesčius bankų pavedimais kviečiami atvykti į vagonėlį ir atsinešti sodininkų bendrijos nario knygelę (pageidautina ir pavedimų kopijas).

Jeigu knygelę pametėte, galėsite įsigyti naują.

Joje bus įrašyti Jūsų atlikti mokėjimai

 kada, už ką ir kokio dydžio.

Atliktų mokesčių ir kontaktinių duomenų suderinimas padeda išvengti nesklandumų.

 

Valdyba

 2015-09-03

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio-Informacijaskol-13

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio-Informacijaskol3

taip pat įdėta informacija apie revizorės darbą į skyrelį “Valdybos ir revizorės darbas (protokolai)”

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio-Informacijaskol2

——————————————————————————————————————————————-

Balandžio mėn. informacija

Menėsio-Informacijaskol-11

——————————————————————————————————————————

Menėsio-Informacijaskol1

——————————————————————————————————————————————-

P R A N E Š I M A S

šį penktadienį, balandžio 3d. 10-12 val. mūsų sodų bendrijoje darbuosis matininkai.

Bus žymimos bendrijos narių bendrų plotų ribos – plotas prie šiukšlių konteinerių, sporto aikštelė –  vagonėlis, pliažai.

Šalia šių teritorijų esančių sklypų savininkams išsiųsti laiškai-pranešimai.

Formuojant sklypus nustatyta, kad daugumos   sodininkų, kurių sklypai ribojasi su minėtais sklypais , tvorų arba gyvatvorių vieta neatitinka turimų sklypų ribų. Jiems buvo pasiūlyta neteisėtai užimtą žemę (už ją nemoka mokesčių nei  bendrijai, nei valstybei) arba atsirandantį laisvą plotą išsipirkti iš valstybės.

Neteisėtai pastatytas tvoras ir užsodintas gyvatvores  sodininkai privalės  skubiai perkelti į savas ribas.

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————-

GERBIAMI SODININKAI

DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS kovo  03 d

 TALKOJE TVARKANT KELIĄ

AČIŪ

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————-

Sausio mėn. finansinė informacija

Menėsio-Informacijaskol-31

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

Šį žiemos sezoną, kaip ir pernai, sniegą nuo pagrindinio kelio (Ąžuolų – 1 oji gatvė) iki eglutės mums valys kaimynai – šalia esančio žirgyno darbuotojai.

Šį darbą organizuos valdybos narys Bogdanas Malyško.

Kitų gatvių gyventojai, norintys nuvalyti sniegą savo gatvėje, gali kreiptis asmeniškai ir individualiai atsiskaityti.

Kontaktinis asmuo – Dominykas Malinauskas

Tel. 861343867

Valdyba

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio-Informacija-gruodis-2014

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio-Informacijaskol-1

——————————————————————————————————————————————-

I N F O R M A C I J A   AP I E    K E L I O  R E M O N T Ą

Sodininkų bendrija nuolat rūpinosi pagrindinio kelio Ąžuolų 1-osios gatvės atkarpa (iki eglutės ) remontu.  2014metais, realiai įvertinus finansines bendrijos narių galimybes, ši Ąžuolų 1-osios  gatvės atkarpa  buvo padalinta į trys atkarpas ir numatyti asfaltavimo etapai.

Pirmas etapas-500m. nuo esamo asfaltuoto kelio iki bendrijos ribos, antras -710 m ir trečias -800metrų. Kadangi pirmoji kelio atkarpa eina per pievą (priklauso savivaldybei), buvo nuspręsta pirmiausia tvarkyti antrąją atkarpą. Šioje dalyje yra daug namų ir sodininkai kentėjo  dėl didžiulio transporto srauto keliamų dulkių (vasaros metu) ir nuolatinio  triukšmo važiuojant duobėtu keliu.

Po ilgų derybų buvo pasirašyta trišalė sutartis  tarp Vilniaus r. savivaldybės, AB EUROVIA LIETUVA ir sodininkų bendrijos „Ąžuolas-2“, kurioje nuspręsta antrąją  atkarpą – 710m Ąžuolų 1-sios gatvės padengti asfaltbetonio danga. Darbų kaina 219628,54 Lt. Pusę šios sumos  sumokėjo Vilniaus r. savivaldybė. Be to, siekdama užtikrinti saugų eismą (MŪSŲ VAIRUOTOJAI-TIKRI ERELIAI) bendrija, suderinus su Vilniaus r. savivaldybe savo lėšomis įrengė 2 greičio mažinimo kalnelius ir pastatė reikiamus ženklus. Už šiuos darbus bendrija sumokėjo dar 3917,24 Lt .

Viso atlikti darbai sodininkų bendrijai kainavo 113738,61 Lt

Pirmoji kelio atkarpa -500m nuo asfaltuoto kelio liko nesutvarkyta. Kreipėmės  į Vilniaus r. savivaldybę, bet ji paaiškino, kad neturi lėšų. Sodininkų bendrija kreipėsi  į Susisiekimo ministrą, prašydama rasti galimybę ir skirti lėšų Vilniaus r. savivaldybei , kad ji galėtų atlikti šios atkarpos asfaltbetonio dangos įrengimą. Derybos vyksta.

Didžioji sodininkų bendrijos narių dalis džiaugiasi naująja kelio danga ir prašo valdybos organizuoti tolimesnius darbus.

Orentacinė   trečios atkarpos asfaltbetonio dangos įrengimo kaina – 280000tūkst.

Būtina visiems ieškoti lėšų šio darbo atlikimui. Kiekvienas Lt labai svarbus.

Vienas iš būdų – 2 proc.  pajamų mokesčio pervesti bendrijai. Jeigu iki šiol Jūs pervesdavote darželiams, mokykloms, bažnyčiai ar kitoms organizacijoms – šiemet,  įvertinę realią situaciją pervedamas lėšas dalinkite. Kad ir vieną procentą pervedę, Jūs realiai paremsite kelio projektą. Kitos sodų bendrijos, net nevykdydamos stambių projektų  surenka kelias dešimtis tūkstančių litų.

Pajamų mokestį gali pervesti sodininkas, bet kuris jo šeimos narys arba  ar kitas pašalinis  asmuo.   Kitas pajamų šaltinis – pinigų aukojimas (sumokėjimas daugiau, negu nariui priklauso) .

Be to, yra įvairios programos, fondai ir t.t. Gal turite pasiūlymų, kaip rasti galimybę jais pasinaudoti.

IEŠKOKIME GALIMYBIŲ VISI KARTU. KELIO REIKIA VISIEMS.

LAUKIAME JŪSŲ PASIŪLYMŲ, ĮDĖJŲ. GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMSIME VISUOTINIAME SUSIRINKIME .

VALDYBA- 2014metų gruodis

——————————————————————————————————————————————-

spalio mėnesio informacija

Menėsio-Informacijaskol

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

Penktadienio naktį

(iš spalio 10d į spalio 11d)

Galimas laikas: 21val 30min – 6 val.

pavogta bendrijos

 iškaba –ąžuolo lapas.

Visi, kas tuo metu važiavote ar ėjote pro šalį ir pastebėjote įtartinus asmenis bei stovinčią mašiną praneškite valdybai arba Vilniaus r. PK KPS antrajam poskyriui, kuriame dėl šios vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas

(tel. 869827276)

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————-

INFORMACIJA APIE KELIO REMONTĄ

Pranešame, kad po ilgų derybų , š. m. rugsėjo 22d. buvo pasirašyta trišalė sutartis –  Vilniaus r. sav., AB „Eurovia Lietuva“  ir s/b Ąžuolas-2 sutarė asfaltuoti  sodų bendrijai „Ąžuolas-2“  priklausančio kelio 710m. atkarpą.

Tai pirmasis numatytų darbų etapas.

Darbų užsakovas – Vilniaus r. savivaldybės administracija.

Darbus AB  Eurovija Lietuva  turi atlikti ir priduoti savivaldybės komisijai iki š.m. spalio 28d.

PRANEŠAME, KAD ASFALTO DANGA  NUMATYTA TRANSPORTUI IKI 5 TONŲ.

Bendrija įsipareigojo:

– savivaldybei pervesti  58659,57  Lt. sumą ;

-iki  kelio remonto darbų pradžios sutvarkyti  šios kelio atkarpos pakeles (nupjauti žolę, nugenėti gyvatvores bei medžių šakas).

-sutvarkyti pakelės griovius ir išvalyti vamzdžius, skirtus vandeniui nutekėti;

-užtikrinti, kad vanduo iš šoninių  gatvelių būtų nukreiptas į griovius.

VISI ŠIE DARBAI TURI BŪTI VYKDOMI NUOLAT. Šiuos darbus privalo atlikti sklypų, esančių šalia  kelio savininkai.

Bendrijai vykdyti įsipareigojimus – sunku.

Iki šiol mokesčio, skirto kelio remontui nesumokėjo 41 ( keturiasdešimt vienas ) bendrijos narys. Skolininkų sąrašai yra nuolat  skelbiami vagonėlyje, internete.  Net keletą kartų buvo siųstos el. žinutės.

Dar nesurinkta suma – 2779,00 Lt.

Gal skolininkai yra  ligoniai ar šiaip, socialiai remtini, kurie neišgali vykdyti prievolės?

Gal kaimynai gali pagelbėti ir sumokėti  jų mokestį ( arba jiems paskolinti, kad  galėtų padengti įsiskolinimą)?

DĖKOJAME  sodininkams, kurie sumokėjo daugiau, negu priklauso pagal sprendimą. Kiekvienas litas bendrijai labai svarbus.

DĖKOJAME visiems, kas pervedė  bendrijai 2 procentus  pajamų mokesčio. Šios lėšos taip pat  bus  skiriamos kelio remontui.

DĖKOJAME  VISIEMS, KAS TVARKĖ PAKELES – ŠIENAVO, PIAUSTĖ ŠAKAS IR ATLIKO KITUS DARBUS.

Nekantriai laukiame kelio remonto darbų pradžios.

VALDYBA

2014.10.09.

——————————————————————————————————————————————-

rugsėjo mėn. informacija

Menėsio-Informacijaskol-3

——————————————————————————————————————————————-

rugpjūčio mėnesio finansinė informacija:

Menėsio-Informacijaskol-08

——————————————————————————————————————————————-

Atnaujinta liepos mėnesio finansinė informacija:

Menėsio-Informacija-Liepa-skolininkai

——————————————————————————————————————————————-

Informacija apie sumokėtus ir nesumokėtus mokesčius 2014 m. liepos 19 dienai

mokejimu_lentele

——————————————————————————————————————————————-

Informacija dėl kelio remonto

 

  Š.m. Birželio 7d. vykusiame pakartotiname visuotiname susirinkime buvo priimtas

sprendimas dėl lėšų kelio remontui (asfaltavimui) rinkimo – po 10 Lt už turimo sodo

sklypo arą. Terminas sumokėti šį tikslinį mokestį – š.m.  Liepos 1d.  Kol kas šį

mokestį  sumokėjo  tik 60% bendrijos narių. Tolimesnės derybos su Vilniaus rajono

savivaldybe galimos tik surinkus numatytas lėšas.

 

2014-07-16

Valdyba

——————————————————————————————————————————————-

Menėsio-Informacija-Liepa

——————————————————————————————————————————————-

Yra patalpinti nauji Valdybos protokolai, juos skaityti galite “Valdybos ir revizores darbas (protokolai)”

——————————————————————————————————————————————-

Birzelio-menesio-Informacija

——————————————————————————————————————————————–

Menesio-Informacija-geguze

——————————————————————————————————————————————–

D Ė M E S I O

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PRIMINĖ, KAD MŪSŲ

S/B „ĄŽUOLAS-2“ –  SKOLININKAI,

T.Y. SUMOKĖTA TIK PUSĖ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOS

(T.Y.SUMOKĖJO TIK PUSĖ NARIŲ).

VALDYBA PRIVERSTA IMTIS PRIEMONIŲ PRIEVOLEI ATLIKTI.

Pridedame: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Priminimas

 

Vilniaus raj. priminimas

——————————————————————————————————————————————–

Medžių ir krūmų veisimą tiek privačioje

Medžių ir krūmų veisimą sodininkų bendrijų teritorijoje reglamentuoja Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str

——————————————————————————————————————————————–

Menėsio-Informacija-kovas

——————————————————————————————————————————————–

GERB. SODININKŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLAS-2“ NARIAI

Tiksliname bendrijos narių sąrašus. Užsukite į vagonėlį arba  paskambinkite:

Pirmininkei : tel.868733553

arba

Buhalterei: tel. 869800970

Laukiame Jūsų

——————————————————————————————————————————————–

D Ė M E S I O  –  Š I U K Š L Ė S

    Vasario 14d. bendrija gavo  seniūnijos pastabą telefonu, kad pakelė  ir miško teritorija besiribojanti su sklypais   ,  esanti dešinėje įvažiavimo į sodus  kelio pusėje –  pilna šiukšlių.

    Vaizdas, kurį pamatėme apėję šią teritoriją sukrėtė.

    Vasario 25d. buvo pakartotinai priminta, kad šiukšlynai netvarkomi.

NURODYTA – ŠIUKŠLES SURINKTI IKI KOVO  9 D.

   Primename, kad bendrijoje yra buitinių šiukšlių konteineriai. Žiemos laikotarpiu mes nepanaudojome numatyto buitinių šiukšlių limito – užpildydavom TIK dalį konteinerių. Matomai, dalis bendrijos narių nesivargina nunešti šiukšles į konteinerius, o išmeta kur jiems arčiau.

   Yra liudininkų, kurie matė nešančius šiukšles į mišką. Deja, valdyboje nėra detektyvų, kurie sektu blogai besielgiančius , juos auklėtu arba apie  įvykius  informuotų Viešąją policiją.

Todėl prašome visus – ypač nuolatinai gyvenančius, iki           K O V O  9d.

Savanoriškai surinkti šiukšles ir nunešti jas į konteinerius.

SUTARTA , kad vaismedžių šakas, vaiskrūmius, kalėdines eglutes sutvarkysime –  sudeginsime, kai atšils oras – vėliausiai iki Velykų.

Gautas pasiūlymas – jeigu bendrijai bus skirta administracinė bauda už prišiukšlinimą – ją  išskirstyti toje sodų teritorijoje nuolatinai gyvenantiems bendrijos nariams.

Manoma, kad valdyba(ir kiti bendrijos nariai)  šiam pasiūlymui pritars.

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————–

D Ė M E S I O

Pateikiame  2014 sausio mėn. finansinę ataskaitą.

Pridedame patikslintus  bendrijos narių – skolininkų  –  sąrašus.

Sudarymo data- 2014.02.18d.

Iki šiol dauguma bendrijos narių nesuderino su buhaltere  elektros skaitiklių rodmenų , kurie buvo skaitiklių keitimo dieną ir  galutinai neatsiskaitė už sunaudotą elektros energiją.

Menėsio-Informacija-vasaris-7

Valdyba

——————————————————————————————————————————————–

PRIMINIMAS

Lietuvos Respublikos sodininkų įstatyme ir s/b Ąžuolas -2 Vidaus tvarkos taisyklėse  numatyta, kad bendrijos narys turi PAREIGĄ nustatyta tvarka –kiekvienais metais – mokėti bendrijos nario mokestį.

PRIMENAME, KAD ŠIE SODININKAI SAVO PAREIGOS BENDRIJAI NEVYGDĖ.

ATSIPRAŠOME,  jeigu skolą sumokėjote, tačiau esate sąraše.

Lentelės sudarytos 2014.02.07 (lentelė prikabinta apačioje)

Skubiai praneškite p. Svetlanai arba atvykite į vagonėlį.

TIKIMĖS, KAD SKOLAS SUMOKĖSITE SKUBIAI.

VALDYBA

Skolininku-sarasas-2014.02.11.

——————————————————————————————————————————————–

GERBIAMI SODININKAI

 

             Baigiasi bendrijos elektros tinklų pardavimo Lesto antras etapas – skaitiklių keitimas. Šie darbai turėjo vykti lapkričio 18- 20 dienomis, tačiau tęsiasi iki šiol.

           Dėkojame visiems bendrijos nariams, kurie surašė skaitiklių rodmenis  keitimo metu ir pateikė juos buhalterei.

            Ruošiantis šiems darbams  ir jiems vykstant buvo atlikta atsiskaitymų už sunaudotą elektros energiją analizė, kurią pateikiame:

Atsiskaitymai  už elektros energiją 2012-2013metais
Data Sumok.kasoj SumokBanke Viso Lt sumok.Lesto Lt skirtumas -perm.
2012.01. 8755,81 4066,02 12821,83 12709,02 112,81
2012.02. 9181,71 5513,53 14695,24 11285,74 3409,50
2012.03. 12977,73 5285,38 18263,11 19506,31 -1243,20
2012.04. 6852,26 4316,03 11168,29 14352,78 -3184,49
2012.05. 8294,47 3373,78 11668,25 13227,97 -1559,72
2012.06. 10208,92 5722,05 15930,97 12679,19 3251,78
2012.07. 7515,22 3029,11 10544,33 14398,92 -3854,59
2012.08. 7067,18 5247,93 12315,11 11969,94 345,17
2012.09. 10114,88 5361,35 15476,23 15346,73 129,50
2012.10. 11587,11 9940,24 21527,35 14556,70 6970,65
2012.11. 5328,20 4108,64 9436,84 14453,83 -5016,99
2012.12. 4697,17 7553,28 12250,45 13630,64 -1380,19
2013.01. 5185,68 5984,12 11169,80 15779,71 -4609,91
2013.02. 5109,80 6752,53 11862,33 18840,56 -6978,23
2013.03. 8458,11 5291,92 13750,03 14918,98 -1168,95
2013.04. 7865,53 5968,18 13833,71 16122,71 -2289,00
2013.05. 7038,51 6970,41 14008,92 12999,96 1008,96
2013.06. 9598,22 4576,05 14174,27 15425,59 -1251,32
2013.07. 5001,69 6727,55 11729,24 13763,46 -2034,22
2013.08. 12791,45 6691,33 19482,78 17638,39 1844,39
2013.09. 8009,73 6371,07 14380,80 16972,52 -2591,72
2013.10. 9617,84 8359,93 17977,77 15728,56 2249,21
2013.11. 8609,37 8821,33 17430,70 16438,13 992,57
2013.12. 1328,16 1488,26 2816,42 10332,90 -7516,48
VISO 191194,75 137520,02 328714,8 353079,24 -24364,47

              Lentelėje pateikti duomenis parodė, kad per  2012 – 2013  metus Bendrija už sunaudotą elektros energiją  sumokėjo  Lesto  – 353079,24 Litų. Bendrijos  nariai   įmokėjo – 328714,8 Lt.   Narių nepriemoka Bendrijai už sunaudotą elektros energiją yra  24364,47 Litų.           

         Įvertinant, kad Bendrija – nepriklausomai, kiek sumokėdavo naudotojai,  už sunaudotą elektros energiją mokėdavo nustatytu laiku (naudojo nario mokesčio lėšas)  – iki kiekvieno mėn. 15d.,  Lesto  suteikdavo Bendrijai   nuolaidą. Per du metus tai sudarė apie 10000 Litų .       

               Susumavus nepriemoką ir gautą iš Lesto  nuolaidą per du metus Bendrijos nariai nesumokėjo apie 35 tūkstančius litų. Pagal turimus skaitiklių rodmenis Bendrijos nariai dar skolingi apie 8 tūkstančius litų.

          Į Bendrijos kasą  per du metus buvo nesumokėta  apie 27 tūkstančius Lt. T.y. kiekvieną mėnesį , per du metus, buvo pavogta elektros energijos daugiau  nei už tūkstantį litų. 

     Skaičiai baisūs……. Kodėl Bendrijos narių skaitiklių rodmenų suma yra mažesnė už bendrų skaitiklių rodmenis?

KAS GALĖTŲ PATVIRTINTI AR  PANEIGTI, KAD KAI KURIE SODININKAI BUVO NESĄŽININGI IR VOGĖ ELEKTRĄ?

          Jūsų žiniai, Lesto domėjosi  lentelėje pateiktais duomenimis. Dėl šios priežasties skaitiklių keitimas vyko lėtai – analizuojant pajungimus ir t.t.

         Jūsų nemoralizuosime….  Dauguma sodininkų – žmonės sąžiningi. O tie kurie vogė – tai vogė iš savo kaimynų, draugų, bendradarbių……. 

        Atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją prašėme iki lapkričio 18 d.

Deja, dalis sodininkų neatsiskaitė iki šiol.

           PRAŠOME   iki VASARIO 1d. sumokėti Bendrijai galutinę ( likutinę) sumą už sunaudotą elektros energiją (ĮVERTINAMA IR KW DALIS PO KABLELIO).

           Pranešame, kad nuo vasario 2d. Bendrijai skolas išieškoti padės Skolų išieškojimo įmonė, su kuria Bendrija sudarė sutartį.

            Nuo 2013m. gruodžio 1d. Bendrija atsisakė  elektriko paslaugų. Kaip jau pranešėme , elektros gedimo atveju reikia kreiptis į Lesto.

            Galite kreiptis pagalbos į Algirdą Marcinkų – tel. 861619148. 

Valdyba

——————————————————————————————————————————————–

Elektros informacija:

elektros suvestine 2012-2013

Menėsio Informacija(3)

——————————————————————————————————————————————–

D Ė M E S I O

   Pasibaigė Lesto numatytas elektros skaitiklių keitimo terminas.

  Visais klausimais apie elektros skaitiklius galite kreiptis į Lesto darbuotojus šiais telefonais:

Vadimas – 861868104

Tadeušas –  862037785

Už sunaudotą elektros energiją, pagal naujojo skaitiklio rodmenis, mokate Lesto.

Dingus elektrai arba esant kitiems gedimams tinkluose, skambinkite tel:

1802

Iki gruodžio 10d. PRIVALOTE sumokėti bendrijai už sunaudotą elektros energiją iki skaitiklių pakeitimo (mokama įvertinus ir skaičius po kablelio).

 

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————–

skaitliukų keitimo skelbimas

——————————————————————————————————————————————–

Skolininkai už elektra spalio men

——————————————————————————————————————————————–

Spalio Menėsio Informacija(2)

——————————————————————————————————————————————–

D Ė M E S I O

P A P I L D A N T Lesto skelbimą

I N F O R M U O J A M E

SUTARTYS SUDAROMOS SU SODININKŲ BENDRIJOS NARIU.

Sutartys  pasirašomos;

– nuo skelbimo paviešinimo dienos,

– pilnai atsiskaičius už sunaudotą elektros energiją su sodininkų bendrija (už sunaudotą elektros energiją po sutarties pasirašymo , atsiskaitysite iki lapkričio 18 d.)

Lapkričio 18d. skolininkai bus atjungti  nuo elektros tinklo.

Lapkričio 18 -20 d. d. Lesto  įrengti  individualūs nauji energijos apskaitos prietaisai bus prijungiami tik TIEMS sodininkams, kurie neturės įsiskolinimų (t.y. kuriems nebus atjungta elektra).

 

VALDYBA

D Ė M E S I O lestoPAPILDYMAS

——————————————————————————————————————————————–

Sodininkų bendrijos „Ąžuolas-2 “ narių dėmesiui!

Pranešame, kad pradedamas sodininkų bendrijos „Ąžuolas-2“ elektros tinklų išpirkimo antrasis etapas, t.y. elektros energijos vartotojų objektų prijungimas prie skirstomojo tinklo.

2013 m. lapkričio 18-20 d. (9.00 – 16.00 val.) Jūsų sodininkų bendrijoje bus įrengiami individualūs nauji elektros energijos apskaitos prietaisai (skaitikliai).

 Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad elektros energijos apskaitos prietaisų negalėsime įrengti, jei objektų savininkai ar kiti teisėti jų naudotojai nebus sudarę elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su AB LESTO arba jie neatvyks sudaryti šių sutarčių iki 2013 m. lapkričio 18 dienos.

 Elektros tiekimą nedelsiant atnaujinsime nemokamai, kai šie asmenys kreipsis į mūsų bendrovę dėl minėtų sutarčių sudarymo.

Sudarant sutartis būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą įrodančius dokumentus ar kitus teisėtą nekilnojamojo turto valdymą įrodančius dokumentus (pvz., nuomos sutartį);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • asmeninės atsiskaitymo sąskaitos banke numerį (jei tokią sąskaitą turite).

Tikimės, kad Jūsų objektų prijungimas prie skirstomojo tinklo įvyks sklandžiai. Tačiau iš anksto atsiprašome už galimus laikinus elektros energijos tiekimo sutrikimus apskaitos prietaisų įrengimo metu.

Pagarbiai

 

AB LESTO

Vilniaus klientų aptarnavimo centras

Laisvės pr. 80, Vilnius

Darbo laikas: I-V 8.00 val. – 18.00 val.; VI 9.00 val. – 13.00 val.

Lesto skelbimas SB Ąžuolas 2

——————————————————————————————————————————————–

Menėsio Informacija-rugsejis

——————————————————————————————————————————————–

PRANEŠIMAS SKOLININKAMS

Sklypo Nr. 16 –

Nr. 35

Nr.80

Nr.82

Nr.103

Nr.190

Nr.192

Nr.215

Nr.239

Nr.248

Nr.272

Nr.290

Nr.379

Nr.381

Nr.400

PRIMENAME, kad esate skolingi už sunaudotą elektros energiją.

Prašome  skolą apmokėti   iki  rugsėjo7d.

Elektra Jums bus atjungta be atskiro perspėjimo.

Vėl naudotis elektros energija galėsite tik padengę skolą bei sumokėję elektros atjungimo ir pajungimo mokesčius.

 

VALDYBA

——————————————————————————————————————————————–

PRANEŠIMAS SKOLININKAMS

Sklypo Nr. 81

Nr.150

Nr.153

Nr.297

Nr.373

Nr.410

Nr.411

PRIMENAME, kad esate skolingi už sunaudotą elektros energiją.

Prašome  skolą apmokėti   iki  rugpjūčio 24d.

Elektra Jums bus atjungta be atskiro perspėjimo.

Vėl naudotis elektros energija galėsite tik padengę skolą bei sumokėję elektros atjungimo ir pajungimo mokesčius.

 

VALDYBA

———————————————————————————————————————————————

Sukurta nauja rubrika “Kelio priežiūra“, kuri patalpinta Bendrijos darbai dalyje.

Keliu prieziuros komisijos aktas Nr.1

———————————————————————————————————————————————

Menėsio Informacija-liepa

———————————————————————————————————————————————

Informacija apie Lesto

———————————————————————————————————————————————

Vilniaus raj. pranesimas del vietines siuksliu rinkliavos

———————————————————————————————————————————————-

BENDRIJOS  NARIAI

Kviečiame 2 %  PAJAMŲ mokesčių skirti Sodų bendrijai Ąžuolas-2.

Atlikdami pervedimą nurodykite:

Pavadinimas–sodininkų bendrija Ąžuolas-2;

Įmonės kodas – 191517923;

Sąskaitos Nr.LT192140030000975319

Bankas NORDEA

Gautos lėšos bus naudojamos tik kelio tvarkymui.

———————————————————————————————————————————————

D Ė M E S I O

Sodų bendrijos narių nuomone –  nepakanka ženklų, nurodančių gatvių pavadinimus. Dėl tos priežasties atvykusios mašinos klaidžioja.

Prašome  bendrijos narius iki 2013 m. gegužės 1 d. nurodyti kurioje sankryžoje pageidaujate papildomų ženklų (koks gatvės pavadinimas).

Bendrijoje esančias lenteles gamino UAB „Zona Optima“. Joje užsakysime reikiamas lenteles.

Pasiūlymus prašau teikti šeštadieniais vagonėlyje arba siūsti e-paštu: l.romeikiene@gmail.com

Valdyba

 

—————————

D Ė M E S I O

SODININKŲ  BENDRIJOS „ĄŽUOLAS -2“ NARIŲ

PAKARTOTINAS SUSIRINKIMAS, VYKĘS BIRŽELIO 11D

DĖL BLOGO ORO IR GAUSAUS LIETAUS  DALYVAVUSIŲ NARIŲ SPRENDIMU NUTRAUKĖ KLAUSIMŲ SVARSTYMĄ IR

NUSPRENDĖ NARIŲ  SUSIRINKIMĄ TĘSTI

BIRŽELIO  18D. 11VAL.

Lauksime atvykstant

SUSIRINKIMO PIRMININKAS

R.ŠIUPIENIS

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

2016m. BIRŽELIO 11d.  11 val. 

vyks  S/B „ Ąžuolas -2“    narių

PAKARTOTINAS susirinkimas

Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

 1. 2015 metų ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.
 2. 2015 m. revizoriaus ataskaita.
 3. 20 16 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
 4. Valdybos rinkimai.
 5. Kiti

Valdyba

Renkamės sporto aikštelėje  prie vagonėlio. Kviečiame aktyviai dalyvauti. Su norimais dokumentais ar naujais jų projektais galite susipažinti valdybos darbo metu   11-15 val.

2016-05-28

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

2016m. GEGUŽĖS 28d.  11 val.  vyks  S/B „ Ąžuolas -2“ narių

susirinkimas

Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

 1. 2015 metų ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita.
 2. 2015 m. revizoriaus ataskaita.
 3. 20 16 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
 4. Valdybos rinkimai.
 5. Kiti

Valdyba

Renkamės sporto aikštelėje  prie vagonėlio. Skelbti- skelbimų lentose, internetiniame pusl., SMS- kontak. tel., Valstiečių laikraštyje.

Su norimais dokumentais ar naujais jų projektais galite susipažinti valdybos darbo metu- šeštadieniais 11-15 val.

2016-05-10

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I 0

BALANDŽIO 30 D.  11 val. organizuojama TALKA

P R A Š O M E  visus  sodininkus  aktyviai dalyvauti.

Renkamės prie vagonėlio  su savo darbo įrankiais –  kastuvais, grėbliais.

 

NUMATOMI  DARBAI:

-šiukšlių surinkimas;

-pagrindinio kelio pakraščių tvarkymas ;

-pliažų teritorijų tvarkymas;

-KITI DARBAI ( siūlykite – tvarkyti reikia visur, kur netvarka)

 

N E P A M I R Š K I T E    užsiregistruoti. Sąrašai – vagonėlyje.

Visi bendrijos nariai nori gyventi gražioje , tvarkingoje aplinkoje.

Sodų bendrija – tai  – mūsų visų namai.

Sėkmės  T A L K O J E.

 

VALDYBA

2016 m

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

š.m.lapkričio 18 ir 20 dienomis planuojamas Ąžuolų 1-osios g. (nuo asfalto link eglutės) remontas.

Nuo 8 val iki 16 val eismas šioje dalyje bus uždarytas

——————————————————————————————————————————————-

KELIO REMONTAS:

Kelio remontas

Vaizdas (92)

——————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O

2015m. BIRŽELIO 20d.  15 val.  vyks  S/B „ Ąžuolas -2“    narių

PAKARTOTINAS

  susirinkimas

Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

1.  2014 metų ūkinės ir  finansinės veiklos ataskaita.

2.  2014 m. revizoriaus ataskaita.

3. 20 15 m. pajamų ir  išlaidų sąmatos tvirtinimas

4. Valdybos sudėtis.

5.Kiti  klausimai.

Valdyba

 

Renkamės sporto aikštelėje  prie vagonėlio

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AČIŪ

GERB. SODŲ BENDRIJOS NARIAMS

Juliui Arlauskui, Lilijai Burdaitienei, Elenai Vainienei

 UŽ NUOŠIRDŲ DARBĄ REMONTUOJANT VAGONĖLĮ

 

 valdyba

——————————————————————————————————————

DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS TALKOJE.

VALDYBA

——————————————————————————————————————-

Brangūs sodų bendrijos nariai ir svečiai.

Būkim supratingi ir nešiukšlinkime svetainės.Tai nėra vieta kur galime “ižeidinėti, keiktis ir t.t.”.
Kiekvienas kompiuteris internete turi savo IP adresą., ęsant būtinybei gali būti nustatyta jo vieta.

 

Suvestinė už gegužį Menėsio Informacija-geguze --------------------------------------------------------------------------------

Atviras laiškas sodų bendrijos Ąžuolas-2 nariams

             Visi žino, kad už paslaugas reikia sumokėti. Mokėti reikia ir už sunaudotą elektros energiją. Dauguma Jūsų tai pamiršta. Kiekvieną mėnesį  siunčiame  didžiausiems skolininkams priminimo žinutes (jos taip pat kainuoja).Internete talpiname skolininkų lenteles. Talpiname ir bendrą   elektros naudotojų sąrašą, kuriame Jūs galite pasitikslinti savo duomenis. Gaila, jie nėra tikslus. Sodininkų negyvenančių rodmenys nurašyti lapkričio 30d. (bet kai kurie atvyksta ir žiemos metu, tad nors ir nedaug, bet elektros naudoja).

Gyvenančių sode nuolatinai rodmenis  elektrikas nuima kiekvieną mėnesį. Tačiau kas iš to? Mokėti UŽ SUNAUDOTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ Jūs nenorite. Praėjusiais metais jau buvome pasiekę, kad kiekvieną mėnesį surinkdavome tiek lėšų, kiek reikia sumokėti LESTO.

2012m. Spalio mėnesį surinkome žymiai daugiau, negu suvartojome, nes  sodininkai, išvažiuodami padengė beveik visas skolas.

O ką daro nuolatiniai gyventojai – jiems į viską nusispjauti – RAMIAI šildosi ir nekreipia  į mokančius dėmesio.  Tegul kiti „kvaileliai“ moka tvarkingai, pagal skaitliukų rodmenis  tegul  kiti suka galvas, kad sodų bendrijai neatjungtų elektros, kad nenukentėtų sąžiningai mokantys. Ir taip kiekvieną mėnesį…..Tą bendrija ir daro – dengia iš nario mokesčių. Tačiau, pinigai baigiasi……nes ir  nario mokesčio skolininkų –  apstu…..

Gal patartumėte, ką daryti?  Gal žinote metodą, kaip patekti į skolininko sąžinę?

Ilgo laiško nerašysime. Taip pat Jūsų nemoralizuosime – tai beprasmiška. Pateiksime tik faktus.

 

Mokėjimai už sunaudotą elektros energiją
data mokėjimai  kasoje Lt mokėjimai banke Lt VISO Lt sumokėta Lt
2012.10.

11587,11

9940,24

21527,35

2012.11.

5328,2

4108,64

9436,84

14453,23

2012.12.

4697,17

7553,28

12250,45

14130,64

2013.01.

5185,68

5984,12

11169,8

15779,71

2013.02.

5109,8

6752,53

11862,33

18840,56

2013.03.

8458,11

5291,92

13750,03

14918,98

2013.04.

16122,71

VISO

40366,07

39630,73

79996,8

94245,83

sodų bendrijos narių skola

-14249,03

Šioje lentelėje neįvertinti mokėjimai nuo balandžio 1 dienos iki šios dienos. Bet tai neturi reikšmės……. Sumokėjo tik vienetai

O kas svarbiausia-  skolininkai piktinasi, kad kelias blogas, kad reikia  greideriuoti…..

Valdyba

———————————————————————————————————————————————

Elektos mokėjimų suvestinė, datai: 2013 kovas

Elektos skaitliuku Informacija 2013.kovas

———————————————————————————————————————————————

Skolininkų sąrašas datai: 2013 kovo 5 d.

Skolininkai datai 2013-03-12

———————————————————————————————————————————————-

Šie sodininkų bendrijos nariai yra skolingi už sunaudotą elektros energiją.

Prašome iki vasario 15d. sumokėti skolą.

Sodininkų bendrijos nariams, nepadengusiems įsiskolinimų, nuo 2013 02

16d. bus atjungta elektra.

Jeigu neįstengiate sumokėti skolos, prašome šeštadienį, 2013.02.09d.

atvykti į vagonėlį ir suderinti skolos mokėjimo grafiką.

 

Skolininkai už elektra 2013-02-05

 

Valdyba

———————————————————————————————————————————————-

D ĖM E S I O!

Buitines šiukšles išveža UAB Nemenčinės komunalininkas.

Kiekvieno mėnesio grafikas skelbiamas  jų internetiniame puslapyje.

Pvz.- vasario mėn. ši  paslauga bus atliekama 8 ir 22 dienomis.

Jeigu šiukšlės neišvežamos, prašome pranešti tel.  8(5)2381157

Prašome į konteinerius mesti tik buitines atliekas.

Nestatykite šiukšlių maišų ant žemės.

Konteinerius uždarykite, kad į juos neprisnigtų ir

neprilytų .Tai būtina mūsų pačių saugumui.

———————————————————————————————————————————————-

D Ė M E S I O – S V A R B U
NUO 2013m sausio 01d.

PASIKEITĖ TARIFAI

VARTOTOJAMS TURINTIEMS 2 TARIFŲ SKAITLIUKUS:

DIENINIS: 0,541 Lt
NAKTINIS: 0,410 Lt

VARTOTOJAMS TURINTIEMS 1 TARIFO SKAITLIUKUS – 0,501Lt

———————————————————————————————————————————————-

S.B. “Ąžuolas-2” spalio mėnesio  finansinė atskaitomybė:

Azuolas 2 buhalterija 2012.11.12

———————————————————————————————————————————————-

Mielieji sodininkų bendrijos nariai!

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems bendrijos nariams, tvarkingai mokantiems nario mokesčius bei mokesčius už sunaudotą elektros energiją bei tiems, kurie pastaruoju metu padengė nario mokesčio įsiskolinimus bei mokesčius už sunaudotą elektros energiją.

Deja, dalis bendrijos narių įsiskolinimų nepadengė.  Nario mokesčių ir mokesčių už sunaudotą elektros energiją skolininkų sąrašai pridedami.

Primename, kad sodo bendrijos visuotiniuose susirinkimuose buvo nustatyta, jog turintiems didesnį nei 100 Lt įsiskolinimą arba jei daugiau nei 3 mėnesius nemokami mokesčiai, yra atjungiama elektra bei kreipiamasi į teismą atlyginti žalą bendijai. Elektros atjungimo mokestis – 100 Lt, prijungimo – 200 Lt. Teisme bylinėjimosi išlaidos priteisiamos skolininkui. Be to, papildomai informuojame, kad šiuo metu baigiami perduoti dokumentai LESTO dėl mūsų bendrijos elektros tinklų pardavimo, turintys įsiskolinimų nebus įrašyti į sąrašą, jiems teks individualiai spręsti savo klausimus, nepatikrintais duomenimis, tai elektros vartotojui gali kainuoti apie 6.000 litų.

Nario mokesčių skolininkams primename galiojusius mokesčių tarifus už vieną arą:

iki 2005 imtinai   –     9 Lt ;

2006 – 2009 m.    –   10 Lt;

2010 m.               –   15 Lt;

2011 m.               –    15 Lt.

2012 m.                – 10 Lt.

(nario mokestis apskaičiuojamas dauginant nurodytą sumą iš turimų arų).

Siūlome iki š.m. rugsėjo 15 d. sumokėti turimus įsiskolinimus, esant galimoms finansinėms problemoms, pasirašyti vekselius, prisiimant įsipareigojimus artimiausiu metu padengti skolą bendrijai.

Informuojame, kad 17 sodo bendrijos narių buvo pateikti įspėjimai pagal jų deklaruotas gyvenamasias vietas dėl nario mokesčio įsikolinimų, skolų nepadengė 5 bendrijos nariai, jų dokumentai parengti perduoti teismui, kuris supaprastinta ne ginčo tvarka išieškos skolą bendrijai iš savininko turimo turto papildomai išieškant teismo išlaidas bei apmokėjimą anstolio veiksmams.

Prašome šia informacija pasidalinti su savo kaimynais bei draugais.

Valdyba

Nario-mokesčio-skolininkai-2012-08-01dienai2 (1)

Elektros-skolininkai-2012.08.101

———————————————————————————————————————————————-

Dėmesio!

Pateikiame s/b visuotiniame  susirinkime, įvykusiame 2012 05 26, papildytas Vidaus tvarkos taisykles. Atkreipiame dėmesį į tai, kad atsakomybė už daugelį Vidaus tvarkos taisyklėse nurodytų reikalavimų nevykdymą atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, įvairių įgaliotų institucijų skiriant administracines baudas. S/b internetinėje svetainėje pilną Vidaus tvarkos taisyklių redakciją rasite skiltyje Vidaus tvarkos dokumentai

———————————————————————————————————————————————–

Dėmesio!
Kadangi sodo bendrijos nariams Vilniaus rajono savivaldybė pastaruoju metu pateikia mokesčių už šiukšles pranešimus, bendrijos nariams kyla daug klausimų, pateikiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. T3-220, kuriuo pakeista mokėjimo už šiukšlių išvežimą anksčiau nustatyta tvarka.

Tarybos sprendimas dėl atliekų išvežimo 220(12)

Valdyba

———————————————————————————————————————————————–

Informacija bendrijos nariams!

 Pateikiame informaciją kokius veiksmus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 ,,Dėl Valstybinės žemės pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje“ (Žin., 2004, Nr. 167-6129) (nutarimo aktuali redakcija pateikiama interneto svetainės skiltyje „Teisės  aktai“) turi atlikti ir kokius dokumentus turi pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui sodo bendrijos narys, pageidaujantis pirkti laisvą įsiterpusią žemę ar besiribojančią su turimu nuosavybės teisėmis žemės sklypu:

1. Pateikti prašymą nurodytam Žemėtvarkos skyriui išduoti leidimą rengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkos projektą;

2. Prie prašymo pridedamas sodo bendrijos “Ąžuolas-2” visuotinio susirinkimo protokolo išrašas, kuriuo pritariama papildomos valstybinės žemės pirkimui (išrašus bendrijos nariams pateikia s/b valdyba);

3. Prie prašymo pridedamas sodo bendrijos “Ąžuolas-2” visuotinio susirinkimo protokolo išrašas, kuriame nurodyta kokius valstybinės žemės sklypus bendrija planuoja pirkti bendrijos visuomeninėms reikmėms (išrašus bendrijos nariams pateikia s/b valdyba);

4. Pasirašytą susitarimą su besiribojančių žemės sklypų savininkais dėl žemės sklypo dalių pirkimo ar atsisakymo pirkti. Susitarimas gali būti parašytas laisva forma, notaro ar s/b valdybos tvirtinimas nereikalingas. Jei perkama žemė ribojasi su visuomenės reikmėms skirtu žemės sklypu, susitarimą pasirašo s/b valdybos įgaliotas asmuo;

5. Ištrauka iš s/b generalinio plano (išduoda s/b valdyba) arba gali būti pateikiamas žemės sklypo geodezinių matavimų plano ar pirminio žemės sklypo privatizavimo plano kopija.

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad visus su papildomos žemės pirkimu klausimus valstybės ar savivaldybės institucijose sprendžia pats s/b narys, valdyba neatstovauja jo interesų. Be to, informuojame, kad  visuotinio susirinkimo protokolo išrašai nebus išduodami s/b nariams, turintiems įsiskolinimų bendrijai. Visuotinio susirinkimo 2012 05 26 protokolas patalpintas interneto svetainėje.

 

Valdyba

———————————————————————————————————————————————–

Bendrijos visuotinio susirinkimo metu bendrijos nariai pareiškė pageidavimą susipažinti su LESTO pateiktu elektros tinklų pridavimui defektiniu aktu.

Pateikiame jį susipažinimui.

Valdyba

Lesto defektinis aktas 12062012

———————————————————————————————————————————————–

Mieli sodininkai,

kaip matėte, yra atliktas dalinis pagrindinio kelio remontas. Remontas atliktas valdybos sprendimu, nusprendus atsiradus laisviems pinigams (atgavus buvusios buhalterės ir pirmininko nusavintas bendrijos lėšas ) investuoti kelio remontui 15000 Lt. Kaip žinote, nuo bendrijos gyvavimo pradžios, daugiau nei 25 metus, kelias buvo praktiškai tik greideriuojamas, nepakeliant jo dangos bei neprofiliuojant kelio. Dėl to kelio pagrindas kai kur vietomis liko be žvyro, neliko griovių, kuriais nutekėtų vanduo. Esant tokiai situacijai buvo nuspręsta blogiausias kelio atkarpas pakelti, užpilant specialiu mišiniu, kuriuo yra rengiamas kelių pagrindas prieš jo asfaltavimą bei atlikti kelio profiliavimo darbus. Sodo valdybos narė R.Šalaševičiūtė, revizorė A.Juknienė bei sodo bendrijos narys V. Raznauskas (kuris, mūsų žiniomis, dalyvavo tiesiant kelius sodo bendrijos kūrimosi metu)  konsultuojant kelininkams, įvertino silpniausias kelio vietas, kurios remonto metu  buvo pakeltos apie 8 cm., bei vietose, kur buvo galimybės, atkurti grioviai bei padaryti nuolydžiai vandens nutekėjimui. Darbus sutartiniu pagrindu atliko UAB „Eurovija“ (darbų priėmimo ir dangos mišinio atitikties dokumentai pridedami). Pastebėta, kad kai kurie sodininkai pradėjo užlyginti griovius, todėl informuojame, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą už šiuos prasižengimus yra taikoma administracinė atsakomybė. Protokolus surašo Viešoji policija ir skiria baudas, todėl prašome būti atsakingais. Informuojame, jog artimiausiu metu, kai sutvirtės naujai padengto kelio danga, UAB „Eurovija“  be papildomo atlygio žada atlikti pakartotinius kelio greideriavimo bei profiliamo darbus, o Maišiagalos seniūnas S.Olševskij įsipareigojo artimiausiu metu atlikti seniūnijai priklausančios dalies (iki miškelio dešinėje kelio pusėje) kelio greideriavimo bei profiliavimo darbus.

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————–

Informacija!
Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2012 05 01 centralizuotai apmokestinti sodo bendrijų gyventojus mokesčiais už šiukšlių išvežimą, priskiriant šias funkcijas tik Vilniaus rajone registruotoms įmonėms ir rajono nustatytais tarifais. Pateikiame Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės L.Kotlovskos raštą su priedu – informacija ir s/b valdybos atsakymą (pareikštą nuomonę).

Sodo bendrijos valdyba.

informacinis pranešimas SB pirmininkui

lydraštis

raštas savivaldybei

—————–

Dėmesio!

2012m. Gruodžio 17d. mūsų sodų bendrijoje įvyko nelaimė – kilo gaisras Ąžuolų 16 gatvėje Nr. 7.

Namas priklauso p.  Alfredui  Mikalajūnui.

Savininkas nusprendė namą atstatyti ir vėl jame gyventi.

Sodininkų bendrijos narių pasiūlymu organizuojame pagalbą nukentėjusiam mūsų bendrijos nariui.

Siūloma pagalba:

 1. Aukoti galite pinigus – kas kiek išgalite, kiekvieną šeštadienį aukos renkamos vagonėlyje.

Taip pat galite paaukoti mokėdami  mokesčius banko pavedimu.

Tuo atveju būtina nurodyti kokią sumą aukojate.

Surinktos lėšos bus skiriamos statybinių medžiagų pirkimui.

 1. Galite paaukoti turimas statybines medžiagas, kurios Jums jau nereikalingos.
 2. Padėkite bendrijos nariui ir darbais –  laužavietės sutvarkymui tikrai bus reikalingos Jūsų darbščios rankos.

Siūlykite p. Alfredui tel. 867885094

Nepalikime mūsų bendrijos nario nelaimėje

VALDYBA