Valdybos informacija

D Ė M E S I O

Kviečiame visus dalyvauti sb “Ąžuolas-2” talkoje. Renkamės šeštadienį, balandžio 28 d., 11 val. prie vagonėlio. Gyventi sutvarkytoje aplinkoje daug smagiau!

Valdyba

2018.04.25

————————-

D Ė M E S I O

Kaip ir kiekvienais metais, vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo 21str. 3 p. tikslinamas asmenų, turinčių sodo teritorijoje sklypus sąrašas.
Pateikiami duomenys – vardas pavardė, adresas, kontaktinis tel. numeris, registrų centro pažymos kopija (įsigijus sklypą arba atlikus kadastrinius matavimus).
NAUJAI įsigiję sklypą arba pasikeitus duomenims VALDYBAI turite pranešti per 15 d. gavus nuosavybės dokumentą.
Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis , skambinkite , rašykite e-laiškus arba elektronines žinutes.
Sodininkai, mokantys mokesčius bankų pavedimais kviečiami atvykti į vagonėlį ir atsinešti sodininkų bendrijos nario knygelę. Joje bus įrašyti Jūsų atlikti mokėjimai: kada, už ką ir kokio dydžio.
Jeigu knygelę pametėte, galėsite įsigyti naują.
Atliktų mokesčių ir kontaktinių duomenų suderinimas PRIVALOMAS.

Valdyba
2018m.

————————-

PRAŠYMAS pervesti  Sodininkų bendrijai 2% GPM paramą  

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų prisidėti prie bendrijos gerbūvio gerinimo – pasinaudoti įstatymo suteikta teise skirti dalį (iki 2%) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio  mūsų sodininkų bendrijai.
Šios lėšos visuotinio narių susirinkimo nutarimu  skiriamos gatvių dangos remontui. Šis remontas išlieka pagrindiniu bendrijos darbų prioritetu ir šiais metais.Todėl PRAŠOME  ir šiais metais  tokiu būdu prisidėti prie mūsų visų sodininkų bendrijos gerbūvio kūrimo.
Prašymą – FR0512 formos 03 versiją – dėl paramos perdavimo SODININKŲ BENDRIJAI ĄŽUOLAS-2 galima pateikti keliais būdais:
1. elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu  http://deklaravimas.vmi.lt;2. užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti VMI teritorinio skyriaus darbuotojui;3. voką su užpildyta prašymo forma  išsiųsti paštu adresu  VMI  prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu:
Neravų g.8  66257 Druskininkai.
Sodininkų bendrijos “Ąžuolas-2“ paramos gavėjo kodas – 191517923
Gerbiami Sodininkai. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau eilę metų  skyrėte dalį sumokėto pajamų mokesčio mūsų sodininkų bendrijai. Paramos tikimės ir šiais metais.

Valdyba
2018m.

————————-

velykos_kolektyvas

————————-

GERBIAMIEJI,

                    Mūsų bendrijoje kyla konfliktai ir nepasitenkinimas dėl šunų laikymo ir priežiūros taisyklių nevykdymo. „Pamiršta“ šeimininkai, kad jų mylimieji augintiniai sodų bendrijose turi būti laikomi:

– pririšti arba uždaryti aplinkiniams saugiuose voljeruose, kurie įrengti ne arčiau kaip 2metrai nuo kaimyninių sklypų ribos ir kurių aukštis ne mažesnis kaip 1,8m.;

– be raštiško kaimyno sutikimo individualioje valdoje šuo negali būti pririštas arčiau kaip 2 metrai nuo kaimyno sklypo ribos;

– pavojingi šunys , kurių sąrašas nurodytas IX skyriaus 91p. , privalo būti pririšti ar uždaryti ne žemesniame kaip 2 metrų aukščio voljere;

– gyvūnų keliamas triukšmas neturi sutrikdyti žmonių ramybę, viešą rimtį.

Gyvūnų laikytojas privalo UŽTIKRINTI,  kad augintinis neterštų aplinkos – bet kokios viešosios vietos. Šeimininkas privalo nedelsiant surinkti ir išvalyti gyvūnų paliekamas išmatas.

                   Būkime bendruomeniški – neterškime aplinkos, surinkime bei paraginkime kitus surinkti savo laikomų gyvūnų ekskrementus.

                 Tais atvejais , kai šuo išbėga vienas už gyvūno laikytojo turimos sodo ribos  – jis tampa BEPRIEŽIŪRIU GYVŪNŲ  keliančiu aplinkiniams grėsmę. Praneškime apie tokį gyvūną  policijai arba bet kuriai šunų prieglaudai. Būtina visiems būti aktyviems ir imtis priemonių, kad  augintiniai turėtų atsakingus šeimininkus.

Primename, kad ypatingi reikalavimai numatyti ir laikantiems bites, nes bitės sąlyginai pavojingos žmonėms ir gyvūnams. Pažymėtina, kad prie įėjimo į žemės valdos teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti įspėjamasis ženklas su užrašu „Atsargiai bitės“. Aviliai turi būti pastatyti 10 m. atstume iki kelio bei 5 m. atstumu iki besiribojančios žemės valdos. Minimalių atstumų reikalavimas aviliams netaikomas, kai teritorija, kurioje jie įrengti yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2m. aukščio.

VALDYBA

2018 VASARIS

————————-

Gerb. SODININKAI , informuojame

              2017m  lapkričio  mėn. 10d. VMI pervedė bendrijai 1062,21eur. Tai bendrijos  ir jų šeimų narių sumokėto pajamų mokesčio  2 proc. auka.

          DĖKOJAME VISIEMS – SODININKAMS  IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS, KURIE AUKOJO BENDRIJAI.

Visuotinio susirinkimo sprendimu, kaip ir kiekvienais metais, ši suma yra skiriama kelio dangos remontui. Tai svarbiausias klausimas, kuris aktualus visiems sodininkams – ir  vasarotojams ir nuolatinai gyvenantiems,  atvykstantiems  mašinomis ir   autobusu. Valdyba, atsižvelgusi į sodininkų prašymus bei pasitarus su gatvių atstovais, nusprendė – kelių dangą remontuoti dviem etapais –  gruodžio mėn. ir  pavasarį, prieš sezono pradžią,  kai  tik leis  oro sąlygos.

Kiekvienam etapui numatėme skirti maždaug po 1000eur.

Šią sumą sudarytų:

– ½  iš VMI gautos  sumos – 531,11 eur.;

likusią 470 eur. planavome surinkti – tai  20eur. tikslinis mokestis nuolatinai bendrijoje gyvenantiems , kuris  2017m.visuotiniame narių susirinkime buvo patvirtintas   nuolatinai gyvenančių narių pasiūlymu.   Iki šiol bendrija įvairiuose dokumentuose  deklaravo, kad joje  nuolatinai gyvena ( daugiau kaip 250  dienų t.y. 8,3 mėn. – per  metus) apie 100 narių.

Deja , tikslinį 20 eur mokestį nuolatinai gyvenantys moka vangiai . Iki 2018m. sausio 12d. sumokėjo 16 narių, t.y. surinkta 320eur.

( O gal tik tiek sodininkų ir gyvena NUOLATINAI –  daugiau kaip 250  dienų t.y. 8,3 mėn. – per  metus bendrijoje ?)  

Sodininkas Arūnas, užsakė  AB EUROVIJA   akmenų mišinį, už kurį lapkričio mėn. 28d. buvo sumokėta 998,25 eur. Tai 110t. Transporto išlaidų nepatyrėme.

Gruodžio mėn. planuoti kelio dangos remonto darbai dėl oro sąlygų nebuvo užbaigti. Kai tik leis oro sąlygos vešime likusį  28,6 t. mišinį, kuris buvo numatytas lyginti   Ąžuolų 13-osios, 19 – osios ,1-osios ir 20-osios  gatvių dangas.

Jeigu oro sąlygos bus nepalankios, tai šiuos darbus apjungsime su antro etapo darbais, kurie numatyti pavasarį.

DĖKOJAME  :

– aktyviam sodininkui ARŪNUI , KURIS NEATLYGINTINAI VEŽĖ BENDRIJAI  MIŠINĮ ;

– visiems sodininkams, kurie lygino atvežtus akmenų mišinį ir kitaip tvarkė gatves, kuriose gyvena.

Valdyba

2018m. sausis

————————-

D Ė M E S I O

primename, kad

Vadovaujantis 2015-06- 20 d. Visuotinio s/b narių susirinkimo protokolo 5.7. punktu GRUODŽIO, SAUSIO, VASARIO mėnesių Šeštadieniais dėl blogų darbo sąlygų valdyba vagonėlyje nebudės. Bendrausime telefonu arba el. laiškais.

Mokesčius mokėkite banko pavedimais.

Atvyksime į vagonėlį tik esant reikalui, aratskirai sutarus su bendrijos nariais.

VALDYBA
2017-12- 19

————————-

G E R B I A M I E J I

KVIEČIAME mokesčius –s/b nario, tikslinius ir kitus mokėti pavedimais į sodininkų bendrijos „ĄŽUOLAS-2“
sąskaitą banke LUMINOR ( buvęs NORDEA)
ATLIKDAMI MOKĖJIMUS NURODYKITE:
PAVADINIMAS – Sodininkų bendrija Ąžuolas-2;
Įmonės kodas – 191517923
Sąskaitos Nr. LT192140030000975319
MOKĖJIMO PASKIRTYJE NURODYKITE:
Sklypo Nr.,
Mokėjimo pavadinimą ir už kokį laikotarpį – pvz. – skl. Nr. 1, nario mokestis už 2018m. ir t.t.

VALDYBA
2017 m. gruodis

————————-

Gerb. S O D I N I N K A I

Kaip ir kiekvienais metais pasirūpinome smėlio / druskos mišiniu. Užpildėme penkias dėžes ir penkis maišus. Tikimės, kad tokio kiekio pakaks.

Mišiniui kenkia drėgmė. Nepalikite dėžių atidengtų, maišų – neužrištų.

Linkime , kad Jūsų kelionės būtų saugios.

 

VALDYBA

2017m. 

————————-

I N F O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 Skelbiame VMI suformuotus

ŽEMĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS DUOMENIS

ir INFORMUOJAME ,

 kad sodininkų bendrija už nuosavybės teise turimus sklypus- pliažą su tiltu, antrąjį pliažą, sporto aikštelę(kur stovi vagonėlis) bei aikštę, kur įrengti šiukšlių konteineriai jokių mokesčių nemoka.

 Priedas. Žemės mokesčio deklaracijos duomenys

 

Valdyba

2017-10-26   

Nera mokesciu

————

Informacinis pranešimas

      Gerb. SODININKAI. Mūsų bendrijoje lankėsi Seniūnas, bendravo su sodininkais ir konstatavo, kad mūsų bendrijoje nesilaikoma Įstatymų.

NURODĖ:

– skelbimų lentos savavališkai pastatytos valstybinėje žemėje (kelio kelkraštyje);

– daugumoje sklypų gyvatvorės bei kiti sodiniai pasodinti nesilaikant įstatyme nurodytų atstumų iki sklypo ribos arba net valstybinėje žemėje. Dauguma gyvatvorių aukštis viršija leistiną. Dėl to susiaurėjo keliai;

– medžių, krūmų, gyvatvorių neapgenėtos šakos trukdo eismą bei blogina matomumą;

DĖL ŠIŲ PRIEŽAŠČIŲ BENDRIJOJE NESAUGUS EISMAS

– bendrijoje sklypų teritorijas lygino su registrų centro skelbiamu žemėlapiu. Aiškiai matosi, kad dauguma sodininkų pastatė tvoras valstybinėje žemėje, tuo padidindami naudojamų sklypų plotų dydį. Taip pasielgė ir šalia savavališkai pastatytų skelbimų lentų esančio sklypo savininkas bei kiti Ąžuolų 1-osios bei kitų gatvių  žemės savininkai;

– savavališkai užtverti arba užsodinti sodiniais priėjimai prie vandens telkinių, kurių vanduo būtų naudojamas gaisro atveju ;

 UŽGROBTA VALSTYBINĖ ŽEMĖ.

– namų statybos, rekonstrukcijos vykdomos neturint atitinkamų dokumentų. Iki šiol didelė dalis sodo namų nepriduoti;

– kanalizacijos ir kitos paskirties šuliniai iškasti nesilaikant nurodytų atstumų iki sklypų ribos arba net valstybinėje žemėje ir t.t.

UŽ ĮSTATYMŲ IR TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS BAUDŽIAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO NUSTATYTA TVARKA – NUMATYTOS GRIEŽTOS ADMINISTRACINĖS BEI PINIGINĖS BAUDOS.

 

NURODYTA  –  SKUBIAI IŠVARDINTUS TRŪKUMUS  PAŠALINTI

 

VALDYBA ĮPAREIGOTA :

– paskelbti šias pastabas visiems, turintiems nuosavybės teise sklypus sodų bendrijoje.

Suprantama, kad šį tikrinimą „prišaukė“ savavališkai  pastatytose lentose skelbiama  rašliava, kuri nedaro garbės nei bendrijai, nei šiam asmeniui asmeniškai, nei jo šeimai. Suprantama , kad galimas sklypų  ribų tikrinimas, kurį atliks žemėtvarka, pridarys žemės sklypų savininkams daug nemalonumų.  Apgailestaujame dėl tokių bendrijos nario V.M. veiksmų, agresyvaus, netolerantiško ir įžūlaus elgesio.

Kadangi šioje rašliavoje šmeižiama ne tik bendrijos valdyba , bet  ir Vilniaus r. savivaldybė, visa iškabinta medžiaga yra fiksuojama. Dar 2017-06- 07 d. rašte savivaldybės administracija informavo bendrijos valdybą , kad tokia veikla ( šmeižimas) teisme nagrinėjama pagal  Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str.  ir asmuo (asmenys) baudžiami bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dviejų metų. Siūlyta –  kreiptis į teismą.

     Kokį sprendimą priims bendrija – nuspręsime būsimame sodų bendrijos  narių susirinkime.

     Vis dėlto, raginame visus sodininkus  elgtis solidžiai, nesivelti su juo į tuščius ginčus ir  bereikalingas diskusijas.  Išlikime vieningi ir draugiški. 

       Tačiau raginame solidariai ginti bendrijos ir bendrijos narių interesus, neleisti šmeižti, žeminti ir kitaip diskredituoti savo bendrijos bei kaimynų, o esant reikalui ar agresyviam V.M. elgesiui kreiptis į Policiją bei kitas institucijas. Tikimės bendrijos narių – ypač teisininkų – aktyvios veiklos ir pagalbos bendrijai.

Linkime visiems gero rudens ir puikios  nuotaikos.  

 

s/b Ąžuolas-2

Valdyba

—————

PRANEŠAME

Vilniaus r. savivaldybės administracija primena, kad daugumoje sodų bendrijų gaisrinė sauga –  bloga. Mūsų bendrijoje yra taip pat sudegusių namų bei fiksuota užsidegimų, kuriuos užgesino gaisrininkai bei patys sodininkai.

Tai didžiuliai nuostoliai. Todėl administracija  primena, kad būtina laikytis  gaisrinės saugos reikalavimų, kuriuos pakartotinai primena.

  SODŲ BENDRIJŲ GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI:

-Sodininkų bendrijose esančių pastatų teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, augalinės kilmės atliekos, šiukšlės laikomos tam skirtose vietose. Šiukšlių  ir atliekų konteinerius sodo sklype ( dėžes) leidžiama statyti ne arčiau  kaip 2 m. iki statinių;

-sodų teritorijoje šiukšlės ir kitos degios medžiagos turi būti reguliariai šalinamos;

-privažiavimo keliai turi atitikti numatytus pločius, medžių šakos turi būti nugenėtos taip , kad netrukdytų pravažiavimui. Krūmus , gyvatvores ar kitus  augalus galima sodinti tik savo sklypo teritorijoje įstatyme numatytais atstumais iki sklypo ribos;

-laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo statinių. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti.

– kietu kuru kūrenamas šašlykines, kepsnines, rūkyklas, buitines krosneles, lauko židinius (kitas uždaras kūrenimui skirtas talpas) naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių;

– sodų pastatuose būtina pastoviai valyti kaminus, nuolat tikrinti elektros instaliacijos būklę ;

-privažiavimai prie esamų vandens telkinių turi būti palikti laisvi. Kategoriškai draudžiama juos savavališkai užtverti;

BENDROSIOS PAGALBOS TEL. 112

————————

SODININKŲ PAGEIDAVIMU SKELBIAME DUOMENIS APIE EŽERĄ

 

Duomenys apie ežerą:

Vandens telkinio pavadinimas: Skauduliškių ežeras
Vieta: Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Baseinas: Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseinas
Tiesioginio vandentakio (upės) vardas: Dūkšta
Vyresniojo vandentakio (upės) vardas: Neris
Ežero plotas: 23,5 ha
Kranto linijos ilgis: 2,6 km
          Valstybinės reikšmės vandens telkinys: taip
Koordinatės: 54.8455906, 25.1630395

Ežeras yra valstybinis. Kadangi yra valstybinės reikšmės – jis negali būti išnuomojamas.

Tausokime, mylėkime ežerą.

Neterškime ir nešiukšlinkime.

Tegul ši gamtos dovana mus dar ilgai džiugina.

—————-

Mėnesio informacija-2017 m. liepa

Menėsio informacija 2017m.3 – su papildomais stlp

———————

PRANEŠIMAS

2017m. LIEPOS 1d.  10 val. vyks  s/b „ Ąžuolas -2“  narių  susirinkimas

Darbotvarkė:

 1. 2016 m. ūkinės ir  finansinės veiklos ataskaita.
 2. 2016 m. revizoriaus ataskaita.
 3. 20 17 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 4. Valdybos rinkimai.
 5. Kiti

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017m liepos 15d.10 val.

Valdyba

 

Renkamės sporto aikštelėje  prie vagonėlio. Skelbti- skelbimų lentose, internet. pusl., SMS- kontak. tel., spaudoje.

Susipažinti su susirinkime svarstomais dokumentų projektais   galite  valdybos darbo metu – šeštadieniais 11-15 val.

2017-06-12

———————

Skelbiatriuksmasma akcija:

Sekmadienis be triukšmo

Kviečiame sodininkus, pagal galimybę, sekmadienį susilaikyti nuo darbų, kurie kelia triukšmą (t.y. nenaudoti žoliapjovių, trimerių, “bulgarkių”, “obliarkių” ir pan…

Kviečiame, kas galite, panašius darbus planuoti pirmadienį-šeštadienį, o sekmadienį šiuos įrankius palikti be darbo.

——————

SKELBIMAS PAPILDOMAM DARBUI

Sodų bendrija “Ažuolas-2″  ieško darbuotojo atlikti aplinkos tvarkymo – staliaus darbus.

 • Darbas papildomas (pagal poreikį).
 • Dirbti galima laisvu darbo grafiku.
 • Darbo dienomis reikės turėti verslo liudijimą.
 • Reikia turėti savo įrankius (aplinkos tvarkymo ir staliaus darbams).
 • Atlygis 5 eur/val.
 • Pasiteiravimui tel.: 865178739, arba e-pastu: info@azuolas2.lt

—————–

Mėnesio informacija:

Menėsio informacija 2017m.3 – su papildomais stlp

—————-

INFORMACIJA APIE ĄŽUOLŲ 1-OSIOS GATVĖS DANGOS ASFALTAVIMĄ

 

Gerbiamieji. Džiaugiamės galėdami konstatuoti, kad baigėsi Ąžuolų 1-osios  gatvės dalies – nuo rajoninio asfaltuoto kelio iki eglutės – dangos asfaltavimo darbai.

              Kelio, kurio  dangos remontas nebuvo numatytas jokiuose:  nei savivaldybės, nei seniūnijos   planuose. Kelio, kuris traktuojamas, kaip akligatvis, nepravažiuojamas, todėl į jokius savivaldybės kelių  remonto planus netraukiamas.

             Įvertinant tai, kad Vilniaus r. savivaldybėje yra asfaltuota tik  apie 16 procentų  turimų žvyrkelių, šis kelias mums ypač brangus.

Bendrija pagalbos  kelio dangos tvarkymui  pradėjo dar 2006 metais.  Kiekvienais metais buvo kreiptasi į įvairias įstaigas – Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., Automobilių kelių direkciją, Susisiekimo min. ir kitas , tačiau eilę metų gaudavome vienodus  atsakymus –  planuose šio kelio remontas NENUMATYTAS.    

2012m. bendrijos narių  susirinkimo metu , įvertinus realias  sodininkų  finansines galimybes bei tikėtiną savivaldybės  pagalbą  buvo nuspręsta   kelio dangos  remonto darbus  Ąžuolų 1-ojoje g. suskirstyti  dalimis:

           –  pirma dalis – nuo rajoninio asfaltuoto kelio  iki kalniuko ;

           –  antra dalis – nuo  kalniuko iki šiukšlių konteinerių ;

           –  trečia dalis – nuo konteinerių iki eglutės.   

          Ir taip po truputį nuolat ieškojome sprendimų ir pagalbos  šiam planui įgyvendinti.

          2014m bendrijai dalyvaujant,  Vilniaus r. savivaldybės projekte 50 +50  proc. buvo išasfaltuota antroji dalis.   

         Ir toliau nuolat rašėme laiškus – Susisiekimo ministerijai, Automobilių  kelių direkcijai, Vilniaus r. savivaldybei.   Visokių buvo istorijų – ir linksmų ir liūdnų….

Trumpiausios, trečios dalies kelio dangos darbai buvo  atlikti bendrijos narių lėšomis  ir baigti 2015-11-30d. Žodžiu, norintys sutikti Naujuosius ( 2016)  Metus bendrijoje  galėjo džiaugtis  dar keliais šimtais metrų naujo asfalto.

       Šiemet, 2017  metais, asfaltbetonio danga padengta ir pirmoji Ąžuolų 1-osios gatvės atkarpa. Vėl 50 proc. sąmatos sumokėjome bendrijos narių sudėtomis lėšomis.

      Turime pusantro kilometro  pagrindinio kelio padengto asfaltbetonio danga.

      BAIGĖME DARBĄ, KURIS TĘSĖSI 11(VIENUOLIKĄ) METŲ.

Dėkojame :

       – visiems  bendrijos nariams, kurie negailėdami  jėgų, laiko  ir pinigų  prisidėjo organizuojant ir vykdant šį sudėtingą darbą;

        – dėkojame sodininkams, kurie suprasdami, kaip sunku surinkti skubiai tokias dideles lėšas,  net siūlė jas  paskolinti bendrijai, kad tik išsipildytų visų noras –nors pagrindinė gatvė būtų asfaltuota;

       – dėkojame mūsų pensininkams, kurie tikslinį mokestį mokėjo dalimis, arba net pasiskolinę tam lėšas, kad tik vyktų darbai;

        – dėkojame kelininkams, kurie sutiko dirbti tokiuose  mažuose  objektuose  (jų atlyginimas priklauso nuo darbų sąmatinės vertės), nors jų laukė darbai  objektuose, kurių vertė skaičiuojama milijonais.  

       Gerb. Sodininkai – valdyba  džiaugiasi Jūsų atsiųstomis padėkos žinutėmis bei šypsenomis ir gerais žodžiais , kuriuos dalijote mus susitikę.

       Nors darbai jau atlikti, tačiau finansiniai  kelio dangos remonto  klausimai dar lieka aktualūs – iki šiol yra nesumokėjusių  bendrijai už šiuo kelio dangos  darbus ( sąrašai yra vagonėlyje).

       Tačiau turėti asfaltuotą dangą – dar ne viskas. Būtina ją teisingai eksploatuoti  ir  prižiūrėti.

      Todėl savivaldybė priminė :

 • neviršykite nustatyto greičio;
 • nevažinėkite kelkraščiais;
 • kiekvienais metais būtina tvarkyti nuovažas nuo asfalto ir kelkraščius, nes priešingu atveju, atsiradus aukščio tarp asfalto ir žvyro skirtumams, jis pradės lūžinėti;
 • užtikrinkite, kad sunkiasvoris transportas važinėtų tik esant kelių eksploatavimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis – esant įšalui ir vasaros sausrai.

 

LINKIME VISIEMS GEROS IR LAIMINGOS  KELIONĖS  PĖSČIOMIS IR AUTOMOBILIAIS

 

VALDYBA

2017m

————–

D Ė M E S I O

Gerb. SODININKAI

Ruošiamės 2017 metų Visuotiniam bendrijos narių susirinkimui.

Prašome siūlyti priemones ir darbus susijusius su sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu,  kuriuos , Jūsų nuomone, būtina įgyvendinti bendrijoje.

Pasiūlymų pagrindu, kaip ir kiekvienais metais, bus sudaryta sąmata, kurią svarstysime Visuotiniame susirinkime.

KVIEČIAME  AKTYVIAI  DALYVAUTI

Pasiūlymus teikite iki 2017-06- 15 dienos internetiniame puslapyje “Bendrijos darbų skiltyje” (nuoroda čia) arba raštu.

Raštelius galite įmesti į pašto dėžutę prie vagonėlio arba asmeniškai apsilankykite  šeštadieniais vagonėlyje.

 

Valdyba

————————-

D Ė M E S I O

Kaip ir kiekvienais metais, vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymo 21str. 3 p. tikslinama asmenų, įsigijusių sodo teritorijoję sklypą, registravimo knygoje nurodyti kontaktiniai ir kt. duomenys.

NAUJAI įsigyję sklypą arba pasikeitus duomenims VALDYBAI turite pranešti per 15 d.

Atvykite į vagonėlį šeštadieniais 11-15 valandomis , skambinkite , rašykite emeilus arba elektronines žinutes.

Sodininkai, mokantys mokesčius bankų pavedimais kviečiami atvykti į vagonėlį ir atsinešti sodininkų bendrijos nario knygelę. Joje bus įrašyti Jūsų atlikti mokėjimai: kada, už ką ir kokio dydžio.

Jeigu knygelę pametėte, galėsite įsigyti naują.

Atliktų mokesčių ir kontaktinių duomenų suderinimas PRIVALOMAS bei padeda išvengti nesklandumų.

 

Valdyba

———————-

I N F O R M U O J A M E

 SODININKŲ BENDRIJOS VALDYBA  2017-05-20 DIENĄ

SUSIRINKIMO NEORGANIZUOJA IR APIE TAI NETURI  INFORMACIJOS

 

VALDYBA

2017-05-16

—————

Menėsio informacija 2017m geguze

—————-

Pateikiama informacija apie vieno bendrijos nario prašymą susipažinti su bendrijos dokumentais:

Vaizdas (245)

Vaizdas (246)

————

Mėnesio informacija (balandis 2017 m):

Menėsio informacija 2017m.3

———-

GERBIAMIEJI SODININKAI

Prašome būti atsakingais ir negadinti asfalto sunkiasvorėmis mašinomis.

Dėl tokio atsakingumo stokos, ties Ažuolų 13-ąja gatve, jau dabar yra suknežintas asfaltas.

Pats pavojingiausias laikas asfaltui yra ankstyvas pavasaris (atlydys) ir velyvas ruduo (lietingas laikotarpis).

Nepavojingas laikas-žiema (įšalas) ir mažiau pavojingas-vasara (sausas laikotarpis).

Deja pas mus atvirkščiai, per patį atlydį pasipylė sunkiasvoriai sunkvežimiai.

Jei vygdote statybas, prašome planuoti medžiagas vežti išanksto, t.y. žiemą ar vasarą, o jei būtina medžiagas vežti pavasarį ar rudenį, prašome vežti per kelis kartus, su mažiau sveriančiomis mašinomis.

 

Valdyba

2017.04.05

20170404_181614

20170406_090950 (1)

20170406_091146

20170407_095624 20170407_095615 20170407_095631

——————–

Skelbimų lenta prie šiukšlių konteinerių pastatyta be s.b. valdybos žinios.

Valdyba neprisiima jokios atsakomybės už ten skelbiamą informaciją.

IMG_20170401_162907

Valdyba

2017.04.01

———–

GERBIAMIEJI SODININKAI

Pastaruoju metu aplinkinėse kaimo vietovėse padaugėjo užregistruotų vagysčių.

Dauguma sodininkų po žiemos dar nebuvo atvykę, todėl apie įvykius mūsų s/b dar nežinome.

Kviečiame būti bendruomeniškais:

– pastebėjus daromą nusikaltimą arba sužinoję, kadįvykdyta vagystė, nusikaltimas – praneškite policijai 112

– pastebėję įtartinus asmenis slankiojančius po bendriją pasiteiraukite ko ieško, kur keliauja (kad būtų drąsiau klausinėti, pasikvieskite jaunesnius kaimynus) arba praneškite apie tai policijai.

Būkite atidūs. Paraginkite tokiais tapti ir savo kaimynus.

Skatinkime saugią kaimynystę bei pasirūpinkime savo turto apsauga.

 

Valdyba

2017-04- 01

———

Mėnesio informacija:

Menėsio informacija 2017m.

kelio asfaltavimas 2017m.

———-

PRAŠYMAS pervesti  Sodininkų bendrijai 2% GPM paramą

Gerbiami Sodininkai ir bendrijos gyventojai. Nuoširdžiai dėkojame, kad jau eilę metų  Jūs skyrėte dalį sumokėto pajamų mokesčio mūsų bendrijai.  Šios lėšos visuotinio narių susirinkimo nutarimu  skiriamos kelio remontui.

Kelio bei šalutinių keliukų remontas išlieka pagrindiniu bendrijos prioritetu ir šiais metais.

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų prisidėti prie šio visiems mums ypač svarbaus darbo- pasinaudoti įstatymo suteikta teise skirti dalį (iki 2%) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio  mūsų sodininkų bendrijai. Todėl PRAŠOME  ir šiais metais  tokiu būdu prisidėti prie mūsų visų bendrijos gerbūvio kūrimo.

Gautas lėšas panaudosime kelių remonto darbams.

Prašymą – FR0512 formos 03 versiją- dėl paramos perdavimo SODININKŲ BENDRIJAI ĄŽUOLAS-2 galima pateikti keliais būdais:

1. elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu  http://deklaravimas.vmi.lt;
2. užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti VMI teritorinio skyriaus darbuotojui;
3. voką su užpildyta prašymo forma  išsiųsti paštu adresu  VMI  prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu:

Neravų g.8  66257 Druskininkai.
4.teikiantys prašymus tiesiogiai  mokesčių administratoriui arba siunčiantys paštu  prašymų blankus galite gauti ir  užpildyti šeštadieniais bendrijos vagonėlyje.

Sodininkų bendrijos “Ąžuolas-2“ paramos gavėjo kodas – 191517923

——————

D Ė M E S I O

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ tarpininkauja aprūpinant sodininkus kompostavimo dėžėmis. Kompostavimo dėžės sodininkams bus tiekiamos pagal panaudos sutartis.

Sodininkų bendrijos narius, norinčius gauti dėžes prašome KOVO  mėn. šeštadieniais  11-15 val.  atvykti į vagonėlį ir užpildyti individualaus kompostavimo dėžės panaudos sutartį. Atvykstantieji pasirašyti sutartį privalo pateikti nuosavybę įrodančio  dokumento (registrų centro pažymos)   kopiją.

Valdyba, surinkusi pageidaujančių gauti kompostavimo dėžes pasirašytas panaudos sutartis, suderins laiką, kada dėžes panaudos davėjas –  UAB „VAATC“  pristatys  į bendriją.

Kompostavimo dėžių skaičius ribotas, todėl norint jas gauti sutartis privalome surinkti skubiai.

 

Valdyba

2017-03-02

 —————
Skelbiame LR Seimo Teisės departamento parengtą informaciją” Dėl komercinės veiklos sodininkų bendrijos teritorijoje”.
Visas dokumentas patalpintas  Susivienijimo “Sodai” puslapyje.
Valdyba”
 ————–

Mieli gyventojai,

Už kelio asfaltavimą surinkta apie 65 proc. visų reikalingų lėšų.
Iki kovo 1 dienos įsipareigojome surinkti 33000 EUR, o šiai dienai surinkta 21252 EUR.

Dar nemokėjusius prašome sumokėti kaip galima greičiau.

Primename, kad laiku nesurinkus visų reikalingų lėšų, Vilniaus rajono savivaldybė asfaltavimo darbus gali atšaukti.
Tokiu atveju sumokėjusiems pinigai būtų gražinti.

Siunčiame duomenis apie 2017.02.24  dienai atliktus  mokėjimus kelio asfaltavimui.

Valdyba

kelio asfaltavimas 2017-02-24

———–

Siunčiame duomenis apie 2017.02.12  dienai atliktus  mokėjimus kelio asfaltavimui.

Valdyba

kelio asfaltavimas 2017m. vasario12 dienos suvestine

———–

Skolininkų sąrašas, 2017 m. vasario mėn.

Kviečiame skolininkus kaip galima skubiau padengti įsiskolinimus:

Menėsio informacija (skolos) 2017m. vasaris

————-

mokesciu rinkimas (skolos) kelio asfaltavimui 2017 m.

———————-

D Ė M E S I O

Dėl Ažuolų 1-osios g-vės, 1 dalies asfaltavimo

 

Š.m. sausio 9 d. Vilniaus raj. savivaldybė priėmė teigiamą sprendimą finansuoti 50 proc. Ažuolų 1-osios g-vės 1 dalies asfaltavimo darbus, todėl pagal visuotinio susirinkimo sprendimą

PRADEDAMAS rinkti tikslinis mokestis 11 EUR už turimą arą

Kad savivaldybė finansuotų  50 PROCENTŲ kelio asfaltavimo darbų, iki kovo 1d. turime surinkti bei į Vilniaus r. savivaldybės sąskaitą pervesti 32.000 EUR.

Mokėti reikia į bendrijos sąskaitą:

S.B. “Ąžuolas-2”, KODAS : 191517923, sąsk. Nr: LT192140030000975319, bankas Nordea

 

Taip pat labai prašome iki kovo 1d. sumokėti ir metinį nario mokestį už 2017 m., kuris yra 3 eur už turimą arą bei dengti turimus  įsiskolinimus.

 

Negalintys mokėti pavedimu, kviečiami mokėti grynais sausio 21d. 11-15 val. adresu R.Jankausko 15-65  Vilnius (Karoliniškės). Šiuo adresu Jus priims bendrijos buhalterė Svetlana (tel. 869800970)

 

Valdyba,

2017-01-12

—————–

Skolininkų sąrašas (2017.01.31):

SUVESTINĖ 01,21 (1)

Skolininkų prašome padengti įsiskolinikus

———————

Vilniau raj. savivaldybė priėmė teigiamą sprendimą finansuoti 50 proc. asfaltavimo darbų, Ažuolų 1-osios  g-vės 1 daliai:

leidimas-asfaltuoti

——————-

2017 m. sausio mėn. sodininkų mokestinė lentelė (skolos):

Menėsio Informacija2016 (1)

Mokestis 2016m. (1)

————

Neeilinio visuotinio susirinkimo, įvykusio 2016 m. gruodžio 17 d., protokolas:

visuotinio-susirinkimo-protokolas-20161217

—————————–

 

INFORMACIJA APIE  ĄŽUOLŲ 1-OSIOS GATVĖS  PIRMOSIOS DALIES ASFALTAVIMO GALIMYBĘ.

2016-10-24 d. s/b  eilinį kartą kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorę dėl  Ąžuolų 1-osios gatvės pirmosios dalies asfaltavimo. Lapkričio 11 d tuo pačiu klausimu pagalbos  raštu prašė ir asmenų grupė , kuriai atstovavo  D. Galinienė.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija pateikė atsakymą, kad Ąžuolų 1-osios gatvės artimiausiu metu neplanuoja asfaltuoti.

Tačiau pažymėjo, kad  vadovaujantis    Vilniaus r. savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu T3-35 patvirtintu  „Dėl  susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo  ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašu „ galime kreiptis  į Vilniaus r. savivaldybę  dėl finansavimo.

2014m. Ąžuolų 1-osios gatvės antrą etapą jau asfaltavome vadovaujantis šiuo dokumentu.

Dokumento esmė- abi  sutartinės pusės – savivaldybė ir s/ b „ĄŽUOLAS-2“ padengia darbų sąmatoje numatytas išlaidas lygiomis dalimis, t.t. 50+50 proc.

Ąžuolų 1-osios gatvės pirmosios dalies  orientacinė  sąmata  62909,28 (šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyni eur 28 euro centai)

Bendrijai reikėtų padengti   31454,64 ( trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt keturi eur. 64 ct)

Skaičiuojant mokestį už asfaltavimo darbus  VIENO TURIMO   ARO KAINĄ  būtų apie 11 eur

Tokiu būdu, turintys 6 arų sodo sklypą sumokėtų 66eurus.

Atkreiptinas dėmesys, kad norint pasinaudoti šiuo pasiūlymu mums buvo iškelta papildoma sąlyga – surengti s/b narių susirinkimą ir jame priimti sprendimą, o norint, kad darbai būtų atlikti 2017m., turime dokumentus pateikti iki naujų metų.

Todėl gruodžio 17d ir kviečiamas narių susirinkimas.

VALDYBA

samata-asfaltavimui-azuolu-1-osios-1-dalis

———————-

2016 m. lapkričio mėn. sodininkų mokestinė lentelė (skolos):

menesio-informacija2016

mokestis-2016m

—————–

Prie šiukšlių konteinerių labai aiškiai parašyta:

TIK BUITINĖMS ŠIUKŠLĖMS

Deja, kai kurie mūsų sodininkams nerūpi kas parašyta ir išmeta padangas, senas sofas ir pan…

“Nemenčinės komunalininkas”, t.y. mūsų šiukšlių vežėjas, šitų šiukšlių neišveš niekada.

Visas tokias šiukšles teks susitvarkyti mūsų sodininkams talkos metu (1 karta metuose), reiškiasi prie konteinerių jos mėtysis visus metus.

PRAŠOME GYVENTOJUS, KURIE IŠMETĖ PADANGAS, JAS PASIIMTI IR NUVEŽTI Į ARTIMIAUSIĄ STAMBIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĘ – Grikienių kaime (tarp Avižienių ir Sudervės)

1 žmogus per metus nemokamai gali priduoti 4 naudotas padangas.

Priduoti galima ir  Vilniuje:

http://www.vilnius.lt/index.php?292514129

padangos

——————-

menesio-informacija2016-2

——————-

Mėnesio informacija (spalis):

menesio-informacija2016_spalis

——————————————————————————————————————————————-

Revizorės patikrinimo aktas 2016.09.17:

revizores-aktas

——————————

GERBIAMIEJI

PRIMENAME,  kad  Nacionalinės  žemės tarnybos   prie  Žemės ūkio ministerijos teritoriniai skyriai  vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu tikrina, ar žemę naudojantys asmenys savo veikla (neveikimu) nepažeidė žemės naudojimo tvarkos, kurią  nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

PRANEŠAME, kad toks patikrinimas buvo atliktas  s/b  „Ąžuolas-2“. Patikrinimo metu buvo atlikta situacijos  fotofiksacija.  Nacionalinės žemės tarnybos  prie  Žemės ūkio ministerijos  Vilniaus rajono skyrius  2016-04-05 d. raštu Nr.48SD-4029-(14.48.104)  pateikė   s/b „Ąžuolas-2“ Žemės naudojimo 2015-12-14dieną  atliktą  patikrinimo aktą  Nr. 48žn-548-(14.48.73)  ir schemą (pridedame).

Buvo patikrintos  aštuonių sklypų  ribos – septyni priklauso  bendrijos  nariams ir  vienas – ne bendrijos narei.

Gautame dokumente nurodyta, kad Vilniaus rajono skyriuje įvertinus patikrinimo metu surinktus duomenis ir parengus matavimo schemą buvo nustatyti žemės naudojimo tvarkos pažeidimai, objektyviai atitinkantys  ATPK 45 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo požymius, t.y. SAVAVALIŠKAS   valstybinės žemės užėmimas ir naudojimas.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, informuojame, kad Vilniaus rajono skyriuje yra pradėtos administracinių bylų teisenos dėl  ATPK 45 straipsnio 1 dalies pažeidimo.

ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad  mėgėjų sodo sklypas – tai mėgėjų sodo teritorijoje pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir riboženkliais pažymėtas žemės sklypas t. y. tik tokį sklypą galima aptverti tvora, apriboti augalais ar kitais būdais. MĖGĖJIŠKO SODO TERITORIJA IR SODŲ SKLYPŲ TVARKYMAS BEI NAUDOJIMAS TURI BŪTI VYKDOMAS VADOVAUJANTIS  SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMU ir kt. teisės aktais.

Siekiant ateityje  išvengti konfliktų bei ruošiant kelius perduoti savivaldybei, prašome sodininkų bendrijos narius patikrinti ar Jūsų pastatytos tvoros,  pasodinti sodiniai bei jų šakos  neperžengia  Jūsų sklypo ribos.  Esant neatitikimams, prašome  trūkumus  skubiai pašalinti.

VALDYBA

2016-04-22

image2016-04-22-145750

——————————

D O K U M E N T Ų      (KOPIJŲ)     I Š D A V I M O    T V A R K A

 Asmuo, pageidaujantis iš s/b gauti reikiamus dokumentus PRIVALO:

–   pilnai atsiskaityti su sodininkų bendrija –  suderinti mokėjimus su asmeniu tvarkančiu buhalteriją (Svetlana  Volungevičiene- tel. 869800970);

– pateikti s/b nario pažymėjimą įrašų patikrinimui;

– suderinti sąrašuose esančius kontaktinius duomenis;

–  užtikrinti, kad sklypo  ribos  būtų pažymėtos riboženkliais ( jeigu matavimai neatlikti ) ribos turi atitikti gen. plane  nurodytiems dydžiams;

 -užtikrinti , kad pastatytos tvoros, pasodintos gyvatvorės ir kt. augalai būtų tik sklypo teritorijoje  (  ribose su keliu  – medžių, krūmų šakos nugenėtos , kad netrukdytų važiuojantiems keliu);

-sumokėti nustatytą 5 (penkių)  Eur dokumentų išdavimo mokestį.

Valdybai nustačius, kad šie įsipareigojimai įvykdyti, s/b narys  pageidaujamą dokumentą  gali gauti šeštadieniais nustatytu  valdybos darbo laiku.

 

PASTABA.   S/b narys įvykdęs sandorį ar kitaip  perleidęs sklypą privalo  per   15 d. pateikti prašymą išstoti iš bendrijos narių.

Asmuo, įsigyjęs sklypą s/b teritorijoje privalo per 15 d. s/b      pateikti  prašymą tapti bendrijos nariu arba  pateikti registrų centro pažymą apie turimą nuosavybę ir pranešti kontaktinius duomenis.

 

Pritarta s/b “Ąžuolas-2” 2015-06-20 d. Pakartotiniame visuotiniame susirinkime.

 

 VALDYBA

 

2016m.